3 LO

Lokalizacja

województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Jelenia Góra
gmina: M. Jelenia Góra
miejscowość: Jelenia Góra

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum ogólnokształcące
Patron szkoły: im. Jędrzeja Śniadeckiego
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

3 LO
al. Jana Pawła II 25
58-500 Jelenia Góra
Poczta: Jelenia Góra
telefon: 0757522881
fax: 0757522882
strona internetowa: www.3lo.jgora.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły 3 LO (Jelenia Góra), jest to Liceum ogólnokształcące.

Statystyka

Liczba uczniów: 531
Liczba oddziałów: 19
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1.98

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: dolnośląskie
powiat:
gmina: